użytkownik portalu…

użytkownik portalu wykop.pl
@Das-Coin

Szanowny Panie,
działając w imieniu i na rzecz Das-Coin NetLeaders CRAB-17 Ltd. zwracam się do Pana z uprzejmą prośbą o usunięcie lub zablokowanie użytkownikom Internetu dostępu do treści udostępnianych przez Pana na portalu Wykop.pl pod adresem:
https://www.wykop.pl/ludzie/wpisy/Das-Coin/

UZASADNIENIE

Na portalu wykop.pl pod adresem:
https://www.wykop.pl/ludzie/wpisy/Das-Coin/

Umieszczane są wpisy nie będące oficjalnym stanowiskiem Das-Coin NetLeaders CRAB-17 Ltd. i w związku z tym mogące być traktowane jako próby podszywania się lub dyskredytacji mojego Mandanta, stanowią one naruszenie dóbr osobistych z art. 23 KC.

W związku z tym wzywam Pana zaprzestania umieszczania ww. treści oraz do usunięcia konta.

Dziękuję za współpracę.

Grichka Bogdanoff
DC & NL CRAB-17
4U3T1LK3BSjZpwG3S8e93wozXFZpcC6MJqyajC7mXpTvZMjdASc

#bitcoin #kryptowaluty #podszywaniesie #dobraosobiste #wtykanienosagdzienietrzeba